top of page

Publikationer

BÖCKER

Skolledarskapi i mångfald

Skolledarskap i mångfald tar sin utgångspunkt i det interkulturella perspektivet och diskuterar dess implikationer för skolledning och skolutveckling i praktiken. 

SkolLedStor.jpg
publi.jpg

Interkulturellt ledarskap och verksamhets-utveckling

Integration och inkludering av olikheter är en viktig uppgift för ledare och chefer i det mångkulturella samhället, inte minst i arbetslivet. I den här boken förespråkas ett interkulturellt förhållningssätt, som medel och som mål, för att ta sig an de komplicerade och spännande utmaningar som det mångkulturella samhället bär med sig.

978-91-44-15482-4_01_coverimage.jpg

Den interkulturella förskolan

Syftet med denna bok är att bidra till utvecklingen av arbetet med flerspråkiga barn, eller nyanlända barn, i förskolan och bemötandet av vårdnadshavare med olika bakgrund och tankar kring barnuppfostran och förskolans roll.

Screenshot 2021-01-13 at 12.19.38.png

VETENSKAPLIGA ARTIKLAR

114. Lahdenperä, Pirjo (2023). Kirja-arvostelu:Kjell Westö:"Molly & Henry. Romaani sotavuosilta". Liekki, sverigefinsk kulturtidskrift, numero 4, 2023

113. Lahdenperä, Pirjo (2023). ”Centrum för interkulturell skolforskning – sju fruktsamma år”. I Edström, N.; Holmberg, K.; Morberg. M & Nygård, M. Migration vår tradition – Mångkulturellt centrum i rörelse sedan 1987. Mångkulturellt centrum.

112. Lahdenperä, Pirjo (2023). ”Runouden kiehtova voima” Kulturtidskriften Liekki, nr 2, 2023.

111. Lahdenperä, Pirjo (2023). ”Björnjägares döttrar”. Recension av Anneli Jordahls bok. Kulturtidskriften Liekki, nr 1, 2023.

110. Lahdenperä, Pirjo (2022) Krönika: Matmöten med interkulturell potential i Förenade måltider, nr 4/ 2022.

 

109. Lahdenperä, Pirjo (2022). Lärarens ledarskap i en mångkulturell skola, i Ann S. Pihlgren & Mikael Jensen (red.) Lärarens ledarskap – Professionell pedagogisk praktik, (s. 265-274), Malmö: Gleerups.

 

108. Lahdenperä, Pirjo (2022). Me melkein kuoltiin, Liekki 3, 2022

107. Lahdenperä, Pirjo (2021). Maaherran kanssa Helsingissä - Suomen kielen keskus taas ajankohtainen? Liekki, Ruotsinsuomalainen kulttuurilehti, numero 4, 2021.
 
106. Lahdenperä, Pirjo (2021). Under ytan på interkulturell undervisning. Socialpsykologiska teorier och aspekter om fördomar och etnocentrism. I H. Lorentz & B. Bergstedt (red). Interkulturella dimensioner. Lund: Studentlitteratur. 

105. Lahdenperä, Pirjo (2021). Interkulturellt ledarskap och verksamhetsutveckling, Lund: Studentlitteratur.

104. Henttonen, Ani & Lahdenperä, Pirjo (2020). Aavan meren täältä puolen: Ruotsinsuomalaisten kirjoittajien antologia, Föreningen för sverigefinska skribenter (RSKY).

103. Lahdenperä, Pirjo (2020). Fragment/Fragmentteja. Dikter. runokirja fi, Mediapinta OY, Finland.

 

102. Lahdenperä, Pirjo (2020). Äpärä ja oma poika. Bokrecention. Sverigefinsk kulturtidskrift Liekki, nr 3, 2020.

 

101. Lahdenperä, Pirjo (2020). Reciprocitet i forskning om De andra. I Selling, J; Jahanmahan, F;

Lindqvist, A & Lauritzen, S. Från interkulturell pedagogik till romska studier. En festskrift för Christina Rodell Olgaç. Nässjö: Östkultur Förlag.

 

100. Lahdenperä, Pirjo (2019). Posthumanistinen taidekokemus. I Liekki Ruotsinsuomalainen kulttuurilehti, nr 4, 2019.

 

99. Lahdenperä, Pirjo & Marquard, Maria (2019). Handbok: Lärandecirklar i nordisk kontext. Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL), Nordisk Ministerråd.

 

98. Lahdenperä, P (2018). Interkulturalitet i undervisning och skolutveckling, Skolverket. 

 

97. Lahdenperä, P (2018). Interkulturellt lärande och undervisning (s.209-213). I.E. Insulander & S. Selander. Att bli lärare, Stockholm: Liber AB.

 

96. Lahdenperä, P (2018). Den interkulturella förskolan - mål och arbetssätt (red). Stockholm: Liber AB.

 

95. Lahdenperä, P (2018). Inledning. I P. Lahdenperä (red). Den interkulturella förskolan - mål och arbetssätt, s.12-24, Stockholm: Liber AB.

94. Lahdenperä, P (2018). Barnuppfostran och föräldrasamverkan - hinder och möjligheter. I P. Lahdenperä (red). Den interkulturella förskolan - mål och arbetssätt, s. 62-74, Stockholm: Liber AB.

93. Lahdenperä, P (2018). I min bokhylla. I Lisetten, Tema: Att göra sin röst hörd - med ett språk som -räcker till, Riksförbundet lärare i svenska som andra språk. Nr: 2 2018.

92. Lahdenperä, P (2018). Mieleni kotiseudut.

91. Lahdenperä, P (2017).Transformative learning circles: Key concepts for planning, organization and working methods of the project. In K. Staffas (Ed.) Evaluation of Transformative Learning Circles. A learning model by the Nordic Council of Ministers’ Network for Adult Learning (NVL), www.nvl.org.

90. Lahdenperä, P & Marquard, M (2017). Implications and recommendations for futher Nordic work. In K. Staffas (Ed.) Evaluation of Transformative Learning Circles. A learning model by the Nordic Council of Ministers’ Network for Adult Learning (NVL), www.nvl.org.

89. Lahdenperä, P. (2017). Se föräldrarnas kompetens! Artikel i Pedagogiska magasinet, Tema Föräldrar. Nummer 3 september 2017.

88. Lahdenperä, P. (2017). ”From monocultural to intercultural ways of thinking on integration and development of education”, konferensbidrag, Language, Inclusion and Labour Markets, Torshavn, Fareo Islands, Nordiska ministerrådet, (publicerat paper).

87. Lahdenperä, P (2017). ”Ruotsinsuomalainen jano”, Liekki, Sverigefinsk kulturtidskrift, nummer 3, 2017.

86. Lahdenperä, Pirjo (2017). Suomi ei tarvitse huonoja opettajia, i Liekki Sverigefinsk Kulturtidskrift. 2017, nr 2.

85. Lahdenperä, Pirjo (2017). Nyanlända som utmaning för utvecklingen av skolan som interkulturell lärmiljö, P. Lahdenperä & E. Sundgren (red.) Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet. Stockholm: Liber AB.

84. Lahdenperä, Pirjo & Sundgren, Eva (2017) Inledning, P. Lahdenperä & E. Sundgren (red.) Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet. Stockholm: Liber AB.

83. Lahdenperä, Pirjo & Sundgren, Eva (2017) (red.) Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet. Stockholm: Liber AB. (utkommer augusti 2017)

82. Lahdenperä, Pirjo & Sandström, Margareta (2017). Klassrummets mångfald som didaktisk utmaning, i Forsman Liselott & Hansén Sven-Erik (red) Allmändidaktik -vetenskap för lärare, Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur.

81. Lahdenperä, Pirjo (2016). Nyanlända. Utmaning för interkulturellt ledarskap, i H. Lorentz & B. Bergstedt (red). Interkulturella perspektiv. Pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer. (s. 73-98) Lund: Studentlitteratur.

80. Lahdenperä, Pirjo (2016). Rektors pedagogiska ledarskap och lärares undervisningssvärigheter, i O. Johansson & L. Svedberg (red) Att leda mot skolans mål, II, Malmö: Gleerups,

79. Lahdenperä, Pirjo & Sundgren, Eva (2016). Inledning. I P. Lahdenperä & E. Sundgren (red.) (2016). Skolans möte med nyanlända, s.7-24Stockholm: Liber.

78. Lahdenperä, P., Gustavsson, H.-O., Lundgren, M. (2016). Du är inte ensam! Interkulturell kompetensutveckling genom kollegialt lärande i

78. P. Lahdenperä & E. Sundgren (red). Skolans möte med nyanlända, s. 207-223, Stockholm: Liber.

77. Obondo, M.A, Lahdenperä. P., Sandevärn, P. (2016). Interkulturell pedagogik i praktisk handling -utmaningar och möjligheter). I P. Lahdenperä & E. Sundgren (red). Skolans möte med nyanlända, s. 182-202, Stockholm: Liber.

76. Lahdenperä, Pirjo & Sundgren, Eva (red) (2016). Skolans möte med nyanlända, Stockholm: Liber.

75. Obondo, M.A, Lahdenperä. P., Sandevärn, P. (2016). Educating the old and newcomers: Perspectives of teachers on teaching in multicultural schools in Sweden, Multicultural Education Review.

74. Lahdenperä, P., Gustavsson, H.-O., Lundgren, M., & von Schantz Lundgren, I. (2016). The Key Role of the School Principal's Leadership in the Schooling of Newly Arrived Pupils in Sweden. Open Journal of Leadership, 5, 20-30.

73. Lahdenperä, P. (2015). Skolledarskap i mångfald, Lund: Studentlitteratur.

72. Lahdenperä, Pirjo (2014). Premises for Minority School Leadership in Sweden, Finland and pain, Open Journal of Leadership, ISSN 2167-7743, nr 3, 67-75. http://dx.doi.org/10.4236/oj.2014.3300771.

72. Lahdenperä, Pirjo (2014) (red.). Forskningscirkeln -en mötesplats för samproduktion. Mänskliga rättigheter i offentlig förvaltning,

71. Lahdenperä, Pirjo (2014). Forskningscirkel som samproducerande kunskapsprojekt -vetenskaplig kvalité och stötestenar, i P. Lahdenperä (red.) Forskningscirkeln -en mötesplats för samproduktion. Mänskliga rättigheter i offentlig förvaltning,

70. Lahdenperä, Pirjo (2014). Mänskliga rättigheter i offentlig förvaltning -forskningscirkel som interkulturell läroprocess, i P. Lahdenperä (red.) Forskningscirkeln -en mötesplats för samproduktion. Mänskliga rättigheter i offentlig förvaltning

69. Darvishpour, Mehrdad & Lahdenperä, Pirjo (2014). Honour-Related Problems in School Contexts in Sweden - theoretical perspective and prevention,

68. Lahdenperä, P. (2013). Circular Migration, Interculturality and Adult Education, paper presented at the Symposium 2: Adult learning -at work, in education and everyday life, on The 41st Annual Congress of the Nordic Education Research Association, 7-9 March, 2013 in Reykjavik, Island.

67. Lahdenperä, P. (2013). Premises for Minority School Leadership in Three Different Countries, paper presented at The Annual Hawaii International Conference on Education, in Honolulu, Hawaii, January 6-9, 2013.

66. Lahdenperä, Pirjo (2013). Rektors pedagogiska ledarskap och lärares undervisningssvårigheter, i O. Johansson & L. Svedberg (red) Att leda mot skolans mäl, s.141-153, Malmö: Gleerups,

65. Lahdenperä, P (2011). (red). Forskningscirkel -arena för verksamhetsutveckling i mångfald. Studies in Social Sciences, Forskningsrapport 2011:1. Mälardalens högskola.

64. Lahdenperä, P (2011). Mängfald, jämlikhet och jämställdhet -interkulturellt lärande och integration. I Lahdenperä, P. (red). Forskningscirkel -arena för verksamhetsutveckling i mängfald, Studies in Social Sciences, Forskningsrapport 2011:1. Mälardalens högskola. s. 15-43.

63. Lahdenperä, P (2011). (red). Forskningscirkel-arena för verksamhetsutveckling i mångfald.Studies in Social Sciences, FR2011:1 MDH (pdf 116 kB)

62. Lahdenperä, P (2011). Från monokulturellt till interkulturellt. Artikel i Chef & Ledarskap, Lärarförbundets tidning för skolledare, Nummer 4, augusti 2011, s. 42-44. Läs artikeln

61. Lahdenperä, P (2011). "Vilka är möjligheterna för att skapa en interkulturell skola?", i Blossing, Ulf (red) Skolledaren i fokus -kunskap, värden och verktyg, Lund: Studentlitteratur.

60. Lahdenperä, P & Sandström, M (2011). "Klassrummets mångfald som didaktisk utmaning", i Forsman, Liselott & Hansén, Sven-Erik (red) Allmändidaktik -vetenskap för lärare, Lund: Studentlitteratur.

59. Lahdenperä, P; Darvishpour, M; Lorentz, H (2010). Hedersrelaterad problematik i skolan -en kunskaps -och forskningsöversikt, Rapport, Delegationen för jämställdhet i skolan, SOU 2010:84.

58. Lahdenperä, P. & Lorentz, H. (red) (2010). Möten i mångfalden skola. Interkulturella arbetsformer och nya pedagogiska utmaningar. Lund: Studentlitteratur.

57. Lahdenperä, P (2010). "Mångfald som interkulturell utmaning", i Lahdenperä & Lorentz (red) Möten i mängfalden skola. Interkulturella arbetsformer och nya pedagogiska utmaningar. Lund: Studentlitteratur.

56. Lahdenperä, P; Alfakir, N.; Strandberg, M (2010). "Föräldramöten: från information till interkulturella dialoger", i Lahdenperä & Lorentz (red) Möten i mångfalden skola. Interkulturella arbetsformer och nya pedagogiska utmaningar. Lund: Studentlitteratur.

55. Lahdenperä, P (2009). "How to develop an intercultural school: Experiences from Sweden", In Dialogs on Diversity and Global Education, Talib; Loima; Paavola; Patrikainen (eds), Frankfurt am Main: Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften.

54. Lahdenperä, P. (2008). "Etnocentriska glasögon ger kulturell blindhet", artikel i Pedagogiska magasinet. Nr 3. September 2008. Tema: Att leda lärande.

53. Lahdenperä P. (2008). Interkulturellt ledarskap -förändring i mångfald, Lund: Studentlitteratur.

52. Lahdenperä, P.; Diderichsen Ö.; Kronhamn P.; Lindqvist A. (2007). Utveckling av det pedagogiska ledarskapet i Stockholms stads förskolor och grundskolor -en utvärdering, Centrum för interkulturell skolforskning, Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen.

51. Lahdenperä, P. (2006). "From a monocultural to an intercultural approach in education". In Diversity - a challenge for education, Mirja-Tytti Talib (ed),Finnish Educational Research Association, Painosalama Oy, Turku, Finland. (pp 67-83).

50. Lahdenperä P. (2006). "Oppimisen ilo ja omankoulun merkitys", artikel i tidningen Kotiseudun sanomat, onsdagen den 19.7.2006.

49. Lahdenperä P. (2006). "Intercultural leadership in school environments". Reports from Södertörn University College: 627. Huddinge, 2006. (http:www.diva-portal.org/sh/reports)

48. Lahdenperä P. (2006). "Interkulturellt lärande i ledarskap - hur rektorer kan bli interkulturella ledare", i Interkulturella perspektiv -om kunskap och lärande i mångkulturella kontexter, B. Bergstedt och H. Lorentz (red), Lund: Studentlitteratur.

47. Lahdenperä P. (2005). "Hur blir jag lagom konfliktundvikande?" Debattartikel i i&m, Invandrare och Minoriteter, Temanummer Värdet av ett jobb, Nr 5-6, november 2005.

46. Lahdenperä P. (2005). "Hemmablind", Artikel i i&m, Invandrare och Minoriteter, Temanummer Värdet av ett jobb, Nr 5-6, november 2005.

45. Lahdenperä P. (red) (2004) Antologi: Interkulturell pedagogik i teori och praktik, Lund: Studentlitteratur.

44. Lahdenperä P. (2004). "Att utveckla skolan som interkulturell lärandemiljö". I P. Lahdenperä (red) Interkulturell pedagogik i teori och praktik, Lund: Studentlitteratur.

43. Lahdenperä P. (2004). "Interkulturell pedagogik -vad, hur och varför?" I P. Lahdenperä (red) Interkulturell pedagogik i teori och praktik, Lund: Studentlitteratur.

42. Lahdenperä P. (2004). "Goda interkulturella miljöer för elevers språk- och kunskapsutveckling", i M. Olofsson (red) Symposium 2003 Arena andra språk, Nationellt centrum för sfi och svenska som andra språk, HLS Förlag.

41. Lahdenperä P. (2003). "Samma gamla pedagogik?" artikel i "Lära i verkligheten -ett specialnummer om interkulturell undervisning", Invandare & Minoriteter, februari 2003, årg˚ng

40. Lahdenperä P. (2002). "Suomen kielellä myötätuulta". Kolumn i Kieliviesti, 3/2002.

39. Lahdenperä P. (2002). "Developing Multicultural Schools and Intercultural Education" In Reflections on Diversity and Change in Modern Society. A Festschrift for Annick Sjögren. Gomes, Bigestans, Magnusson & Ramberg (ed), The Multicultural Centre, Botkyrka, Sweden. 2002. pp 293-309.

38. Lahdenperä, P. & Piippo, T. (2002). Kursrapport: "Kompetensutveckling för sverigefinska modersmålslärare. Fördjupade studier i språk, kultur och identitet", Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för undervisningsprocesser, kommunikation och lärande, januari 2002.

37. Lahdenperä P. (2001). "Interkulturell forskning om lärande och lärarroll." I Utbildning i det mångkulturella samhället, Bredänge, Hedin, Holm och Tesfahuney (red), Volym 1, IPD - rapporter, Nr 2001:02, Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik.

36. Lahdenperä P. (2001). "Interkulturell pedagogik och lärarutbildning" I Utbildning i det mångkulturella samhället, Bredänge, Hedin, Holm och Tesfahuney (red), Volym 2, IPD - rapporter, Nr 2001:11, Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik.

35. Lahdenperä P. (2001). Intercultural research and multicultural school improvement" Keynote with paper at NFPF 29th institutions - educational research and educational intervention, Stockholm March 15-18 2001. "The diversity of learning inside and outside institutions - educational research and educational intervention", Stockholm March 15-18 2001.

34. Lahdenperä P. (2001). "Värdegrunden som inkluderande och exkluderande diskurs". I Göran Linde (red) Värdegrund och svensk etnicitet, Lund: Studentlitteratur.

33. Forskningspresentation (2000). "Från monokulturellt till mångkulturellt -föreställningar och realiteter i och om etniska relationer." I Annika A. Thelin (red) (2000) Forskning i Skolan/Skolan i Forskningen. Dokumentation från forskningssymposium i Stockholm 12-13 november 1999. Skolverket.

32. Lahdenperä P. (2000). "Intercultural psychological research". Paper presented at XXVII International Congress of Psychology, Stockholm, Sweden, July 23-28, 2000.

31. Lahdenperä P. & Sjögren A. (2000). "Interkulturell pedagogik med etnologisk inriktning". Paper presenterat vid symposiet Science in a Multicultural and Postcolonial World: Issues and Challenges. Göteborgs Universitet, 19-20 juni 2000.

30. Lahdenperä P. (2000). "From monocultural to intercultural educational research, in Intercultural Education, Vol. 11, No. 2, 2000, pp. 201-207.

29. Hedin C. & Lahdenperä P. (2000). Värdegrund och samhällsutveckling Värdegrundsprojektet, Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet och HLS Förlag.

28. Williams, G; Lahdenperä, P; Sanchez, P, (1999). "Intercultural Differences in Classroom Behaviour and Teaching Pedagogy - An Analysis Across Three Countries". I Kirsi Häkkinen (ed) Innovative Approaches to Intercultural Education, University of Jyväskylä, Finland, Continuing Education Centre, Multucultural Programmes, pp 99-108.

27. Lahdenperä P. (1999). Från monokulturell till interkulturell pedagogisk forskning. I Utbildning & Demokrati, Vol. 8 Nr 3/99, s. 43-65.

26. Lahdenperä P. (1999). "From Monoculturalism to Interculturalism in Multicultural Education", paper presented at International Congress on Intercultural Education, Jyväskylä, Finland, September 16-18 1999.

25. Lahdenperä P. (1999). "Skolsvårigheter med invandrarelever". I Gun Källstigen & Mustafa Setkic (red): Mötesplats Sverige. Kulturmöten och funktionshinder, Trialog Media, Uddevalla: Risbergs.

24. Lahdenperä P. (1999). "Interkulturell forskning om lärande och lärarroll", paper presenterat vid symposiet: Mångkulturell utbildning - en problematik för individ, skola och samhälle. Lärarhögskolan i Stockholm, 15-17 april 1999.

23. Lahdenperä P. (1999). Fristående skolors tal om och hantering av barn i behov av särskilt stöd, Institutionen för specialpedagogik, Lärarhögskolan i Stockholm, Specialpedagogisk kunskap: Forskning nr 1-1999.

22. Lahdenperä P. (1998). "School Difficulties and Immigrant Background: conclusions about intercultural education". In European Journal of Intercultural Studies. Volume 9, Number 3, 1998, s. 297-306.

21. Lahdenperä P. (1998). "Immigrant Background or School Difficulties?". In K. Häkkinen (red), Multicultural Education. Reflection on Theory and Practice. University of Jyväskylä, Finland, Continuing Education Centre, Multicultural Programmes.

20. Lahdenperä P. (1998). "From 'Knowledge of Immigrants' to Interculturalism in Teacher Education", Institute of Education, University of London, Library and Media Services, Number DC/16/98.

19. Lahdenperä P. (1998). Fristående skolors tal om och hantering av barn i behov av särskilt stöd, rapport, Skolverket, 1998.

18. Lahdenperä P (1998). "Lärarrollen i multietniska skolor och klassrum". I konferensrapporten Lärarutbildning med ett interkulturellt perspektiv, 1997 Europaåret mot rasism, Stockholm: 1998, s. 51-59.

17. Lahdenperä P. (1997). "Lärarrollen i multietniska skolor och klassrum", I Didactica Minima, Lärarhögskolan, Stockholm: HLS- Förlag, nr 43.

16. Lahdenperä P. (1997). Invandrarbakgrund eller skolsvårigheter? Textanalytisk studie av åtgärdsprogram för elever med invandrarbakgrund. Doktorsavhandling. Lärarhögskolan i Stockholm, HLS-förlag.

15. Lahdenperä P. (1996). "An analysis of internationalisation and intercultural outlook in Swedish teacher education", in European Journal of Intercultural Studies. Volume 7 Number 2, 1996, s. 24-34.

14. Lahdenperä P. (red) (1995). Antologi: Interkulturella läroprocesser - interkulturell undervisning, Stockholm: HLS-förlag.

13. Lahdenperä P. (1995). "Internationalisering och interkulturellt synsätt i lärarutbildningen". I Pirjo Lahdenperä (red), Interkulturella läroprocesser. Stockholm: HLS Förlag. s. 105-127.

12. Lahdenperä P. (1995). "Studieresa som en interkulturell läroprocess". I P. Lahdenperä (red), Interkulturella läroprocesser. Stockholm: HLS Förlag, s. 63-79.

11. Lahdenperä P. (1994). From Problem Individuals to Reformulation of the Problem: Analysis and Measures dealing with School Problems from the Perspective of Systems Theory. (arbetsmanus), Institutionen för pedagogik, Lärarhögskolan.

10. Intervju "Omgivning viktig för invandrarbarn", i boken Dina rötter och mina rötter av Lena Ljunggren; Mario Marx, Rädda Barnen. 1994

9. Lahdenperä P. & Sahlin B. (1994). Bok Syrjinnästa kaveruuteen, Etnokultuura OY, Kokkola, Finland.

8. Lahdenperä P. (1993). Specialpedagogikens paradigmskifte, Didactica Minima, HLS- förlag, Stockholm, nr 25-26, 1993.

7. Intervju: Identitetsutveckling i tvåkulturell miljö, i häftet "Skolans roll för barns språk, kultur och identitet" av Gunilla Ladberg, Rädda Barnen, 1992.

6. Lahdenperä P (1988). USSR 88, Rapport om en studieresa till Sovjet, Specialpedagogisk påbyggnadskurs, Hemspråkslärarlinjen, Högskolan för lärarutbildning i Stockholm.

5. Lahdenperä P & Sahlin B (1984). Umeå - visst ligger väl inte det i Sverige? Om kulturmöten i Skolan, Statens invandrarverk, Helsingborg: Schmidts Boktryckeri. 1984

4. Lahdenperä P. & Sahlin B. (1983). Fördomar och mobbning del 1 och 2. Handledningsböcker för skolpersonal. Skolöverstyrelsen, Stockholm: Liber Utbildningsförlaget,.

3. Lahdenperä P. & Pöllänen P. (1982) ." Det går att arbeta mot mobbning och negativ inställning mot minoritetsgrupper, artikel i Psykolognytt, Temanummer om skolpsykologi, nr 10, 1982.

2. Johnson B. & Lahdenperä P. (1982). En riktig svensk ropar inte svartskalle! Utvärdering av en påverkansmetod mot etniska fördomar och mobbning. Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, Psykologexamensarbete, Stockholm: Gotab.

1. Att gå i hjälpklass. CD-1 uppsats, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, 1974.

bottom of page