top of page

OM PIRJO

Pirjo Lahdenperä är legitimerad psykolog och professor emerita i pedagogik med inriktning mot styrning och ledning på Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK) vid Mälardalens universitet.

Pirjo har sin bakgrund som skolpsykolog i Stockholms kommun och som utbildare i den statliga skolledarutbildningen SLUG (den statliga rektorsutbildningen). Hon har arbetat som lärarutbildare, fortbildare, pedagogisk ledare och forskare vid Institutionen för pedagogik på Lärarhögskolan i Stockholm och vid Södertörns högskola.

Under 80- och 90-talet var hon engagerad i flera olika utbildningar som handlade om specialpedagogik, interkulturell pedagogik samt om organisation och ledarskap främst med utvecklandet av nya kursplaner och kurser på olika nivåer samt arbetade som kursledare. Vid Södertörns högskola har hon varit med och planerat en lärarutbildning med mångkulturell inriktning 1997-1999 samt lärarutbildning med interkulturell inriktning 2002-2005. Utöver planeringen av dessa lärarutbildningar har hon även utvecklat magisterutbildningar inom ämnet interkulturell pedagogik och interkulturellt ledarskap samt haft uppdrag som forskningsledare på Centrum för interkulturell skolforskning vid Mångkulturellt centrum i Botkyrka.

2005 blev hon utnämnd till Sveriges första professor i interkulturell pedagogik. Vid sidan av sin ordinarie undervisningsverksamhet som lektor/professor i pedagogik på Lärarhögskolan och Södertörns högskola har hon medverkat som föredragshållare i ett stort antal nationella och internationella utbildningar och konferenser samt studiedagar för skolpersonal. Under 2001-2002 var hon anställd som chef för Mälardalens LedarskapsCentrum vid Mälardalens universitet. Under två år, 2006-2008, arbetade hon som kommunal professor i Södertälje kommun med särskild inriktning mot skolutveckling, ledarskap och personalutveckling utifrån mångfald och integration. Sedan 2009-05-01 har hon tjänst som professor i pedagogik med inriktning mot styrning och ledning på Akademin för utbildning, kultur och kommunikation vid Mälardalens universitet.

Sedan hösten 2016 är Pirjo professor emerita vid Mälardalens universitetsamt VD för företaget Utbildning Lahdenperä AB.

Ordförande i Föreningen för Sverigefinska skribenter.

Utbildning Lahdenperä AB samarbetar med filosofen Gunnar Åsberg

Pirjo Lahdenperä på Wikipedia

En artikel om Pirjo på Issuu

 


Vem vågar vara interkulturell?
En vänbok till Pirjo Lahdenperä, Stockholm 2016.

 

 

 

Författare: Petros Gougoulakis, Christer Hedin, Jarmo Lainio, Christina Rodell Olgaç, Margaret Obondo, Tobias Hübinette, Hans-Olof Gustavsson, René León Rosales, Luis Ajagán-Lester, Hans Lorentz, Frank-Michael Kirsch och Farhad Jahanmahan.


Kan beställas av Pirjo Lahdenperä, tel: +46 705728580

Anchor 1
Anchor 2
bottom of page