top of page
cover3.png

Utbildning

inom ledarskap,

pedagogik och interkulturalitet

About

Om Pirjo Lahdenperä

Pirjo Lahdenperä är legitimerad psykolog och professor emerita i pedagogik med inriktning mot styrning och ledning på Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK) vid Mälardalens universitet.

Hon har sin bakgrund som skolpsykolog i Stockholms kommun och som utbildare i den statliga skolledarutbildningen SLUG (den statliga rektorsutbildningen). Hon har arbetat som lärarutbildare, fortbildare, pedagogisk ledare och forskare vid Institutionen för pedagogik på Lärarhögskolan i Stockholm och vid Södertörns högskola.

PUBLIKATIONER

Pirjo Lahdenperä har publicerat både böcker och artiklar inom psykologi, pedagogik och ledarskap.

IntLed.jpeg
bottom of page